Serc

De geschiedenis van Zoetermeer

De geschiedenis van Zoetermeer

 

Hoe is Zoetermeer ontstaan?

Uit opgravingen is gebleken dat er zeer waarschijnlijk al in de 13e eeuw sprake was van bewoning in het gebied van de Dorpsstraat.
Ongeveer 1000 jaar geleden zullen de eerste bewoners zich hebben gevestigd aan de rand van de veenontginning, nabij het in de 17e eeuw drooggemalen Soetermeerse meer.
Door de veenontginning waren in de loop der jaren grote waterpartijen ontstaan, die later werden ingepolderd en verkaveld.
Daarvan was het Soetermeerse meer in 1616 als eerste aan de beurt.
Daarna volgden andere waterpartijen, zoals bijvoorbeeld de polder waar zich tegenwoordig de wijken Buytenwegh en De Leyens bevinden, welke in 1770 opnieuw werd drooggelegd.

In de Middeleeuwen begon de bevolking zich uit te breiden naar gebieden als Het Lange Land en Groenwegh.
In de latere jaren van de 13e eeuw nam de bewoning in de omgeving van de Dorpsstraat toe.
Deze straten liggen hoger dan de rest van Zoetermeer, omdat daar het veen nooit afgestoken is.

 

Bijzondere gebouwen en monumenten in Zoetermeer.

Enkele bijzondere gebouwen in Zoetermeer zijn o.a. het Stadsmuseum, de Oude Kerk Zoetermeer, waarvan in 1785 met de bouw werd gestart. 
Daarnaast Korenmolen de Hoop die gebouwd werd in 1897 en watertoren de Tien Gemeenten.
Tevens is Zoetermeer in het bezit van 2 bijzondere bruggen, te weten de Balijbrug en de Nelson Mandelabrug. Het huidige Zoetermeer.

Op 1 mei 1935 werd de voormalige gemeente Zoetermeer samengevoegd met de gemeente Zegwaart, samen vormen zij sindsdien het huidige Zoetermeer.
Zoetermeer maakt deel uit van Haaglanden en van de regio Rotterdam-Den Haag.
In 1962 werd Zoetermeer, dat in dat jaar ± 10.000 inwoners had officieel aangewezen als groeikern van Den Haag.
Binnen 30 jaar, in 1991 waren er al meer dan 100.000 inwoners!
In korte tijd is Zoetermeer uitgegroeid van een dorp naar een stad die qua grootte de derde gemeente van de provincie Zuid-Holland vormt.
Toch is Zoetermeer nog steeds een stad zonder stadsrechten en om dat te benadrukken, wordt de gemeente ook wel enigszins spottend "Sweet Lake City" genoemd.